slapmonster

ธัญญ์ ธนากร นักแสดงหนุ่ม นักบู๊ กล้ามโต ร้อยลีลา

ถ้า Yaoiy  พูดถึง ดารา นักบู๊ ฝั่งชาย อาจจะมีหลายคนแต่จะพูดถึงพระเอก นักบู๊ตัว แต่จะไม่พูดถึงนักแสดงคนนี้ไม่ได้เลยนั้นก็คือ ธัญญ์ ธนากร ซึ่งนอกจากเตะต่อยเก่งแล้วท่าต้องสวยและเล่นอินกับ บทบาท นั้นด้วย คนหนึ่งที่ถูกยอมรับว่าเป็นพระเอกนักบู๊ตัวจริงคนหนึ่งของงการก็คือ ธัญญ์ ธนากร ที่แม้ว่าหลังแต่งงานไป ผลงาน จะหายไปบ้าง...