ไอซ์

ไอซ์ รัฐวิศว์ หนุ่มตี๋ เป้าตุง ลีลาเด็ด หล่อโอมป้า

เป็นอีกหนึ่ง หนุ่มหล่อ ที่ Yaoiy คิดว่า พกพา ความมั่นใจ และ ความกล้า มาเต็ม กำลัง อย่าง หนุ่ม ไอซ์ รัฐวิศว์  เพราะ ผลงาน ของเขาแต่ละชิ้นนั้นร้อน และ เรียกเสียง...